Nedanstående är ett urval av våra behandlingar:

 

Kris- och traumabehandling

Mår du psykiskt dåligt efter att ha varit med om svåra eller extrema händelse i nutid eller för många år sedan? Har du upplevt en livskris eller hamnat i en krisreaktion? Vår ambition är att hjälpa dig utan väntetider.

LARO

Paromagruppen AB erbjuder LARO - LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende

 

Missbruksbehandling

Paromagruppen AB erbjuder missbruksbehandling på begäran av uppdragsgivaren.

Körkortsmottagning

Intyg och drogscreening till Transporstyrelsen

Paroma Gruppen AB 

 info@paromagruppen.se | Tel: 0224-100 44