Behandling

Nedanstående är ett urval av våra behandlingar:
• Kris- och traumabehandling Mår du psykiskt dåligt efter att ha varit med om svåra eller extrema händelser i nutid eller för många år sedan? Har du upplevt en livskris eller hamnat i en krisreaktion? Vår ambition är att hjälpa dig utan väntetider.
• LARO Paromagruppen AB erbjuder LARO - LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende
• Missbruksbehandling Paromagruppen AB erbjuder missbruksbehandling på begäran av uppdragsgivaren.
• Körkortsmottagning Intyg och drogscreening till Transporstyrelsen. Läkarintyg efter avslutad provtagning.