Vi är ett specialistföretag med verksamhet inom psykiatri, beroende, utredning och

behandling.

Vår verksamhet bygger på idén om en sammanhållen vård med  korta väntetider. 

Vi kan bistå med en patientsäker kvalitativ psykiatrisk specialistvård, medicinhantering, utredningar och behandling.

Vi som arbetar på Paroma Gruppen AB är ett team
bestående av
• Leg. läkare med specialistkompetens inom psykiatri och
beroende
• Leg. psykolog
• Specialistsjuksköterska psykiatri
Vår målsättning är att erbjuda en hög tillgänglighet, professionella vårdtjänster och socialpsykiatriska vårdinsatser.

Våra kunder

Våra kunder kommer i huvudsak från offentlig sektor, HVB hem, familjehemsorganisationer men även privatpersoner. Paroma Gruppen har avtal med privata aktörer inom vård och omsorg, och SoS International.

Medicinskt ansvar

Paroma Gruppen AB ansvarar för HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) inom HVB och familjehemsorganisationer. Vi bidrar med kompetent legitimerad personal för bland annat medicinhantering och sjukvårdsinsatser inom HSL. Det innebär bland annat delning av medicin, medicinsk rådgivning, medicindelegering samt medicinskt ansvar för patienter under behandling. Vår psykiatriker och våra sjuksköterskor följer regelbundet upp patienten för att säkerställa att behandlingsinsatserna ger förväntat resultat.

Drogtester

Det finns olika sammanhang där det är angeläget att bevisa att inte missbruk av alkohol eller droger förekommer. På Paroma Gruppen genomförs alkohol- och drogtester genom analyser av saliv eller urin.

  Björn Reuterhäll      

  Verksamhetschef och leg. Specialistsjuksköterska psykiatri.

  072-585 87 05

  Ann Reuterhäll

  Leg. Sjuksköterska.                                                              

  072-585 80 65