Utredningstjänster

Finns misstanke om neuropsykiatrisk eller psykiatrisk diagnos bör det utredas. En behandling av symtom är ofta inte fruktbart eftersom insatserna och förväntningarna av individen inte blir optimala utan utredning. Paroma Gruppens team är behjälplig med utredningar utifrån olika perspektiv: psykiatriskt, psykologiskt och psykosocialt. Nedanstående är ett urval av våra utredningar:
• Allmänpsykiatrisk utredning
• Neuropsykiatrisk utredning
• Nivåbestämning